Ptáci

husice egyptská

husice egyptská

husice magelánská

husice magelánská

husička vdovka

husička vdovka

ibis rudý

ibis rudý

jeřáb mandžuský

jeřáb mandžuský

kachnička šedoboká

kachnička šedoboká

kasuár přilbový

kasuár přilbový

kur domácí

kur domácí

labuť černá

labuť černá

Loading...