Ptáci

výreček malý

výreček malý

neoféma modrohlavá

neoféma modrohlavá

holoubek diamantový

holoubek diamantový

perlička domácí

perlička domácí

čája obojková

čája obojková

lžičák tečkovaný

lžičák tečkovaný

majna Rothschildova

majna Rothschildova

zrzohlávka peposaka

zrzohlávka peposaka

Latam vlaštovčí

Latam vlaštovčí

Loading...